So sánh sản phẩm

CAN NHỰA

 • CAN VUÔNG 20L

  Kích thước: (+/- 2% mm): Ø260 x 260 x H 383
  Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
  Gọi
  Mua nhanh
 • CAN TRÒN 25L

  Kích thước: (+/- 2% mm): Ø 304 x H 470
  Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
  Gọi
  Mua nhanh
 • CAN TRÒN 18L CÓ KHÍA

  Kích thước: (+/- 2% mm)Ø303 x H 372
  Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
  Gọi
  Mua nhanh
 • CAN 18LCAO

  Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
  Kích thước: (+/- 2% mm): Ø 288 x H 414
  Gọi
  Mua nhanh
 • Can 30 lít dẹp

  Mã số: 50C
  Kích thước: 365(L) x 210(W) x 478(H) mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • Can 22 lít vuông

  Mã số: 44C
  Kích thước: 290(L) x 290(W) x 405(H) mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • Can 25 Lít

  Mã số: 01C
  Kích thước: 278mm (L) x278mm (W) x468mm (H)
  Gọi
  Mua nhanh
 • Can 30 lít tròn

  Mã số: 31C
  Kích thước: φ300 x 478(H) mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • Can 30 lít dẹp

  Mã số: 50C
  Kích thước: 365(L) x 210(W) x 478(H) mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • Can 30 lít vuông

  Mã số: 51C
  Kích thước: 315(L) x 285(W) x 432(H) mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • Can 20 Lít

  Mã số: 02C
  Kích thướ: 278mm (L)x 278mm (W)x 385mm (H)
  Gọi
  Mua nhanh
 • Can 20L tròn

  Mã số: 28C
  Kích thước: φ300 x 356(H) mm
  Gọi
  Mua nhanh

Hiển thị từ1 đến 12 trên 14 bản ghi - Trang số 1 trên 2 trang