So sánh sản phẩm

THÙNG RÁC SƠN TĨNH ĐIỆN

 • THÙNG RÁC SƠN TĨNH ĐIỆN BS 201/ 7 lít

  KT: D 205 x H 300 mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • THÙNG RÁC SƠN TĨNH ĐIỆN BS 203 / 5lit

  KT: 21x21x27 cm
  Gọi
  Mua nhanh
 • THÙNG RÁC SƠN TĨNH ĐIỆN BS 206 / 5lit

  KT: D195 x H260 mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • THÙNG RÁC SƠN TĨNH ĐIỆN BS 209/ 6lit

  KT: 200 x 200 x 295 mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • THÙNG RÁC SƠN TĨNH ĐIỆN BS 219

  KT: D300 x H620 mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • THÙNG RÁC SƠN TĨNH ĐIỆN BS 220

  KT: D250 x H610 mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • THÙNG RÁC SƠN TĨNH ĐIỆN BS 225

  KT: (L)400mm x (W)200mm x (H)630mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • THÙNG RÁC SƠN TĨNH ĐIỆN BS 504

  KT: D220 mm x H75 mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • Thùng rác sơn tĩnh điện BS 505

  KT: D220 x H75 mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • THÙNG RÁC SƠN TĨNH ĐIỆN BS 506

  KT: (Ø)225mm x (H)275mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • THÙNG RÁC SƠN TĨNH ĐIỆN BS 601

  KT: Theo yêu cầu
  Gọi
  Mua nhanh