So sánh sản phẩm

TANK NHỰA IBC 1000LIT

 • bồn nhựa 1000 lit

  KT: 1186 mm x 1000 mm x 1200 mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • bồn chứa hóa chât

  Gọi
  Mua nhanh