So sánh sản phẩm

SÓNG NHỰA BÍT

 • Khay nhựa BL 006

  KT: 300 x 208 x 42 mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • Thùng nhựa đặc BL001

  KT: 480 x 380 x 200 mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • thùng nhựa đặc có bánh xe

  KT: 780 x 500 x 430 mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • HỘP NHỰA B1

  KT: 630 x 420 x 200 mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • HỘP NHỰA B2

  KT: 452 x 272 x 120 mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • HỘP NHỰA B3

  KT: 472 x 332 x 184 mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • HỘP NHỰA B4

  KT: 510 x 340 x 170 mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • HỘP NHỰA B5

  KT: 600 x 388 x 300 mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • HỘP NHỰA B6

  KT: 438 x 293 x 252 mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • HỘP NHỰA B7

  KT: 370 x 280 x 125 mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • HỘP NHỰA B8

  KT: 520 x 424 x 220 mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • HỘP NHỰA B9

  KT: 495 x 395 x 115 mm
  Gọi
  Mua nhanh

Hiển thị từ 1 đến 12 trên 32 bản ghi - Trang số 1 trên 3 trang