So sánh sản phẩm

THÙNG NHỰA DUNG TÍCH LỚN

 • Thùng nhựa dung tích 500 lít

  KT: 128 x 70 x 76 cm
  Gọi
  Mua nhanh
 • Thùng nhựa dung tích 700 lít

  KT: 128 x 101 x 70 cm
  Gọi
  Mua nhanh
 • Thùng nhựa chữ nhật dung tích 750 lít

  KT: 151 x 110 x 72 cm
  Gọi
  Mua nhanh
 • Thùng nhựa chữ nhật dung tích 500 lít

  KT: 132 x 95 x 66 cm
  Gọi
  Mua nhanh
 • Thùng nhựa hình chữ nhật dung tích 300 lít

  KT: 112 x 91 x 41cm
  Gọi
  Mua nhanh
 • Thùng nhựa hình chữ nhật dung tích 200 lít

  KT: 91 x 76 x 41cm
  Gọi
  Mua nhanh
 • Thùng nhựa hình chữ nhật dung tích 100 lít

  KT: 85 x 65 x 31cm
  Gọi
  Mua nhanh
 • Thùng nhựa hình chữ nhật dung tích 50 lít

  KT: 67 x 51 x 26 cm
  Gọi
  Mua nhanh
 • Thùng nhựa hình chữ nhật dung tích 30 lít

  KT: 64 x 45 x 16 cm
  Gọi
  Mua nhanh
 • Thùng nhựa tròn dung tích 3000 lít

  KT: 229 x 200 x 87 cm
  Gọi
  Mua nhanh
 • Thùng nhựa tròn dung tích 2000 lít

  KT: Ø 194 - 165 x 84 cm
  Gọi
  Mua nhanh
 • Thùng nhựa tròn dung tích 1500 lít

  KT: 172 x 144 x 82 cm
  Gọi
  Mua nhanh

Hiển thị từ 1 đến 12 trên 22 bản ghi - Trang số 1 trên 2 trang