So sánh sản phẩm

THÙNG RÁC Y TẾ

 • THÙNG RÁC Y TẾ 240L

  KT: 730x 570x 1070 mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • THÙNG RÁC Y TẾ 90L

  KT: 480x480x900 mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • THÙNG RÁC Y TẾ 120L

  KT: 57 x47 x93 cm
  Gọi
  Mua nhanh
 • THÙNG RÁC NHỰA 60L

  KT: (L)480 x (420) x (660) mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • THÙNG RÁC Y TẾ ĐẠP CHÂN 10L

  KT: 26 X 24 X 3, 3 cm
  Gọi
  Mua nhanh
 • THÙNG RÁC Y TẾ ĐẠP CHÂN 20L

  Gọi
  Mua nhanh
 • THÙNG RÁC Y TẾ ĐẠP CHÂN 15L

  KT: 312 x 280 x 385mm
  Gọi
  Mua nhanh