So sánh sản phẩm

THÙNG RÁC Y TẾ , THIẾT BỊ Y TẾ

 • HỘP ĐỰNG VẬT SẮC NHỌN
 • TÚI ĐỰNG RÁC THẢI Y TẾ
 • THÙNG RÁC Y TẾ
 • THÙNG RÁC Y TẾ 240L

  KT: 730x 570x 1070 mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • THÙNG RÁC Y TẾ 90L

  KT: 480x480x900 mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • THÙNG RÁC Y TẾ 120L

  KT: 57 x47 x93 cm
  Gọi
  Mua nhanh
 • THÙNG RÁC NHỰA 60L

  KT: (L)480 x (420) x (660) mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • TÚI ĐỰNG RÁC THẢI Y T Ế

  100 đ
  Mua nhanh
 • XÔ Y T Ế 5L, 10L, 22L, 50L

  Gọi
  Mua nhanh
 • HỘP ĐỰNG KIM TIÊM Y T Ế 1.5L

  KT: 10 x 10 x 20 cm
  Gọi
  Mua nhanh
 • HỘP ĐỰNG KIM TIÊM Y TẾ 6.8 L

  KT: 32 x 13.5 x 30.5 cm
  Gọi
  Mua nhanh
 • THÙNG RÁC Y TẾ ĐẠP CHÂN 10L

  KT: 26 X 24 X 3, 3 cm
  Gọi
  Mua nhanh
 • THÙNG RÁC Y TẾ ĐẠP CHÂN 20L

  Gọi
  Mua nhanh
 • THÙNG RÁC Y TẾ ĐẠP CHÂN 15L

  KT: 312 x 280 x 385mm
  Gọi
  Mua nhanh