So sánh sản phẩm

XE GOM RÁC TÔN -XE GOM RÁC NHỰA 660LIT

 • Thùng rác nhựa 660L 4 bánh xe màu trắng

  KT: 1250 x 800x1130 mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • Thùng rác nhựa 660L 4 bánh xe màu đen

  KT: 1250 x 800x 1130 mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • Thùng rác nhựa 660L 4 bánh xe màu xanh

  KT: 1250 x 800x1130 mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • Thùng rác nhựa 660L 3 bánh hơi nhựa

  KT: 1200 x 800 x1360mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • Thùng Rác Composite 660 Lít- 3 Bánh Xe

  KT: 1150 x 850 x 1360 mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • Xe gom rác bằng tôn 500 Lít

  KT: 1060 x 800 x 840 mm
  Gọi
  Mua nhanh
 • Xe gom rác bằng tôn 400 Lít

  KT: 1000 x 800 x 640mm
  Gọi
  Mua nhanh